Katastrofy a jejich matematický základ Creative Commons, Attribution + Noncommercial (BY-NC)
Verified
Authors: Ivan Zelinka
Mathematics
This content is provided in languages:

Navzdory tomu, že se Teorie katastrof zdá být příliš teoretickým odvětvím výzkumu a že bude složité porozumět, jakou roli zde hraje matematika, je přednáška zaměřena na demonstraci teorie katastrof na příkladech z reálného života. Studenti budou během prezentace seznámeni s pojmy, jako je efekt motýlích křídel, bifurkace, kritické body, citlivost na počáteční podmínky apod. Uvidí, jak mohou být vybrané pojmy z teorie katastrof popsány matematicky a jak teorie katastrof souvisí s jinými oblastmi lidského života.

Technical requirements
  PC, dataprojektor

Workforce in Mathematics

In the EU, there are around 260,000 mathematics and statistics students. Jobs for mathematicians, other scientists and engineers grew by 7% in the past five years. Jobs for technicians in the field grew by 2%. Overall, they account for 7% of all jobs in the EU. Mathematicians work as data analysts, actuarial analysts, investment analysts, or data scientists. As of 2016, around 15 million European science and engineering workers are employed. They work in a variety of sectors, including professional services, utilities, manufacturing, construction, wholesale, and the public sector. In the next years, jobs for mathematicians, other researchers and engineers will increase by 13%, and jobs for technicians in the field will increase by 2%.

Group
  1-30
Duration
  60 min
Number of staff
  1
Education Level
15-18 years
18+ years
Science Discipline
Mathematics
Setting
Home use
Classroom use
Knowledge prerequisites
Intermediate
Operating system
Android
MacOS
Windows
Installation effort
Some effort required, you'll need to install some programs

You might also like
FIND SIMILAR Evaluate us!