Αντίγραφο διαστημικού οχήματος - Ρομπότ που Ακολουθεί το Φως (LFR) Creative Commons, Attribution + Noncommercial + ShareAlike (BY-NC-SA)
Verified
Authors: Research Paths
Astronomy
This content is provided in languages:

Παρουσιάζεται η κατασκευή και η λειτουργία ενός αντίγραφου (σε ελαφρά μικρότερη κλίμακα) διαστημικού οχήματος

Technical requirements
  Περιγράφονται αναλυτικά στην παρουσίαση.
Knowledge acquisition gain
  Οι μαθητές μαθαίνουν πώς κατασκευάζεται και πώς λειτουργεί ένα διαστημικό όχημα. Αντιλαμβάνονται πώς ακόμα και τα πλέον εντυπωσιακά επιτεύγματα της διαστημικής τεχνολογίας μπορεί να βασίζονται σε βασικές αρχές της επιστήμης και της μηχανικής. O χειρισμός του οχήματος είναι εξαιρετικά απλός και μπορεί να γίνει από τους ίδιους τους μαθητές.

workforce astronomy

Η αστρονομία είναι ένας από τη φύση του διαθεματικός επιστημονικός κλάδος στον οποίο απασχολείται ένα μεγάλο εύρος ειδικοτήτων. Εκτός από τις ειδικότητες του αστρονόμου και του αστροφυσικού υπάρχει ένα πλήθος εργασιακών θέσεων για τις οποίες ένα πτυχίο αστρονομίας μπορεί να αποδειχθεί πολύτιμο, όπως μετεωρολόγος - κλιματολόγος, χειριστής τηλεσκοπίου, αναλυτής δεδομένων, μηχανικός, γεωφυσικός, αναλυτής συστημάτων υπολογιστών, καθηγητής στη δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια εκπαίδευση. Δημοσιογράφος – επιστημονικός συντάκτης, σχεδιαστής επιστημονικών οργάνων και πολλά άλλα . Οι εργασιακές θέσεις για τους επιστήμονες και τους μηχανικούς αυξήθηκαν κατά 7% τα τελευταία πέντε χρόνια στην ΕΕ. Οι εργασιακές θέσεις για τους τεχνικούς κατά 2%. Συνολικά αντιστοιχούν στο 7% του συνόλου των εργασιακών θέσεων στην ΕΕ. Από το 2016, περίπου 15 εκατομμύρια Ευρωπαίοι πολίτες απασχολούνται σε εργασιακές θέσεις σχετικές με την επιστήμη και τη μηχανική. Εργάζονται σε μια σειρά από τομείς όπως η βιομηχανία, οι υπηρεσίες, αλλά και ο δημόσιος τομέας. Σύμφωνα με τις προβλέψεις οι εργασιακές θέσεις για τους επιστήμονες και τους μηχανικούς θα αυξηθούν κατά 13% ενώ οι αντίστοιχες εργασιακές θέσεις για τεχνικούς θα αυξηθούν κατά 2%.