Sončne celice ter vetrna turbina Creative Commons, Attribution alone (BY)
Verified
Authors: Institut ''Jožef Stefan''
Chemistry
This content is provided in languages:

Obnovljivi viri energije so tisti, ki jih zajemamo iz stalnih naravnih procesov, pri čemer zajemanje obnovljivih virov energije ne izčrpa vira. Poleg tega so obnovljivi viri energije okolijsko bolj sprejemljivi, saj imajo na okolje zelo malo slabih vplivov oziroma pri proizvodnji elektrike ne ustvarjajo škodljivih izpustov.

Sončna energija prihaja od sonca v obliki sončnega sevanja. S pomočjo fotovoltaike oziroma sončnih celic sončno energijo lahko spremenimo v električno energijo. Pri vetrni energiji pa električno energijo pridobivamo s pomočjo vetra in vetrne turbine.

Sončna ali solarna celica je pretvornik sončne energije v električno energijo. Sončna svetloba, ki pada na sončno celico, povzroči gibanje elektronov v celici, s tem gibanjem pa nastane enosmerni električni tok.

Pri vetrni energiji elektrika nastaja s pomočjo vetra, ki vrti vetrnico, le-ta pa poganja generator, ki proizvaja električni tok. Vetrnice imajo tudi nekaj dodatnih negativnih vplivov, med drugim proizvajajo hrup, ki je lahko moteč tudi za ljudi, predstavljajo pa tudi nevarnost za ptice.

Samo pridobivanje sončne in vetrne energije je cenovno zelo ugodno, saj sta moč vetra in energija sonca na voljo brezplačno. Je pa za postavitev sončne ali vetrne elektrarne potrebna razmeroma visoka začetna investicija, nekaj stroškov pa je potrebno predvideti tudi za samo vzdrževanje. Oba vira energije imata tudi nekaj drugih slabosti, zlasti sorazmerno nizek izkoristek ter nezanesljivost (odvisnost od sonca in vetra oziroma vremenskih pogojev).

V okviru vaje se boste seznanili s sončnimi celicami ter izdelavo vetrne turbine s pomočjo recikliranih računalniških delov.

Workforce in Chemistry

Chemistry is everywhere in our daily life and there are many jobs chemistry graduates do. Around 540,000 students study chemistry, physics, astronomy, and earth science in the EU. Chemistry graduates work as analysts, healthcare scientists, clinical chemists, forensic scientists, nanotechnologists, pharmacologists and toxicologists among others. Jobs for chemists, other scientists and engineers grew by 7% in the past five years. Jobs for technicians in the field grew by 2%. Overall, they account for 7% of all jobs in the EU. As of 2016, around 15 million European science and engineering workers are employed. They work in a variety of sectors, many of which related with chemical industry, such as agrochemicals, metallurgical, petrochemicals, pharmaceuticals, and plastics and polymers. Many also work in professional services, utilities, and in the education systems. In the next years, jobs for chemistry scientists, other researchers and engineers will increase by 13%, and jobs for science and engineering technicians will increase by 2%.