Aluminijeve zračne baterije za enostavnejšo reciklažo Creative Commons, Attribution alone (BY)
Verified
Authors: Institut ''Jožef Stefan''
Chemistry
This content is provided in languages:

Namen vaje je sestaviti galvanski člen iz aluminija in jekla. Aluminij je možno reciklirati, zato se uporaba povečuje za različne aplikacije, tudi za izdelavo baterij (t.i. zračne baterije).

Galvanski člen sestavljata anoda in katoda. Na katodi poteka reakcija redukcije in na anodi reakcija oksidacije. Pri tem gre za elektrokemijski proces, kjer se anoda raztaplja. Korozija poteka vedno na dveh polih, katodni in anodni del, in na vsakem poteka druga reakcija. Na anodnem delu se kovina raztaplja, poteka oksidacija, medtem ko se na katodnem delu sproščajo hidroksidni ioni, saj poteka redukcija vode.

Workforce in Chemistry

Chemistry is everywhere in our daily life and there are many jobs chemistry graduates do. Around 540,000 students study chemistry, physics, astronomy, and earth science in the EU. Chemistry graduates work as analysts, healthcare scientists, clinical chemists, forensic scientists, nanotechnologists, pharmacologists and toxicologists among others. Jobs for chemists, other scientists and engineers grew by 7% in the past five years. Jobs for technicians in the field grew by 2%. Overall, they account for 7% of all jobs in the EU. As of 2016, around 15 million European science and engineering workers are employed. They work in a variety of sectors, many of which related with chemical industry, such as agrochemicals, metallurgical, petrochemicals, pharmaceuticals, and plastics and polymers. Many also work in professional services, utilities, and in the education systems. In the next years, jobs for chemistry scientists, other researchers and engineers will increase by 13%, and jobs for science and engineering technicians will increase by 2%.