Korozija železa v kloridnem mediju Creative Commons, Attribution alone (BY)
Verified
Authors: Institut ''Jožef Stefan''
Chemistry
This content is provided in languages:

Seznanili se bomo s korozijo železa v kloridnem mediju in razložiti potek redoks reakcij na posameznih področjih kovine. Korozija sodi med destruktivnejše procese v naravi, ki je zlasti izrazit npr. v morski vodi zaradi vsebnosti soli, zato sodi med agresivnejše korozijske medije. Za simulacijo procesa bomo kot korozivni medij uporabili 3,5 % raztopino NaCl, kar je približek soli v morju. Korozija poteka vedno na dveh ločenih področjih, pri čemer potekajo katodne (redukcija) in anodne reakcije (oksidacija). Na anodnem delu se kovina raztaplja, medtem ko se na katodnem delu nastajajo hidroksidni ioni pri redukciji vode. Produkte korozije železa lahko obarvamo s kalijevim heksacianoferat(III) K3[Fe(CN)6] x 3 H2O. Pri koroziji nastajajo železovi ioni, ki s kalijevim heksacianoferatom(III) tvorijo koordinacijsko spojino, ki ima značilno barvo imenovano pariško modra. Nasprotno pa na katodni strani se zaradi nastanka hidroksidnih ionov lokalno poviša pH vrednost. Spremembo pH vrednosti lahko določimo z dodatkom pH indikatorja, kot je npr. fenolftalein, kar povzroči spremembo raztopine iz brezbarvne v rožnato obarvano.

Workforce in Chemistry

Chemistry is everywhere in our daily life and there are many jobs chemistry graduates do. Around 540,000 students study chemistry, physics, astronomy, and earth science in the EU. Chemistry graduates work as analysts, healthcare scientists, clinical chemists, forensic scientists, nanotechnologists, pharmacologists and toxicologists among others. Jobs for chemists, other scientists and engineers grew by 7% in the past five years. Jobs for technicians in the field grew by 2%. Overall, they account for 7% of all jobs in the EU. As of 2016, around 15 million European science and engineering workers are employed. They work in a variety of sectors, many of which related with chemical industry, such as agrochemicals, metallurgical, petrochemicals, pharmaceuticals, and plastics and polymers. Many also work in professional services, utilities, and in the education systems. In the next years, jobs for chemistry scientists, other researchers and engineers will increase by 13%, and jobs for science and engineering technicians will increase by 2%.

Group
  1-30
Duration
  45 min
Number of staff
  1
Education Level
15-18 years
Science Discipline
Chemistry
Setting
Home use
Classroom use
Supervision required
Parent (legal guardian supervision required
Teacher supervision required
Knowledge prerequisites
Intermediate
Technical requirements
You'll need to buy some materials
Printed materials required
Installation effort
No installation required on typical computer

You might also like
FIND SIMILAR Evaluate us!