ΜΑΘΗΜΑ 1: ΟΙ ΑΠΟΨΕΙΣ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ Creative Commons, Attribution + Noncommercial + ShareAlike (BY-NC-SA)
Verified
Authors: Research Paths team
Astronomy
This content is provided in languages:

Από την αρχαιότητα ήδη, ο Άνθρωπος προσπαθούσε να ερμηνεύσει και να προβλέψει τα ουράνια φαινόμενα, γεγονός που οδήγησε στη δημιουργία περιγραφικών μοντέλων για τη δομή του Κόσμου. Η γεωκεντρική θεώρηση της λειτουργίας του Κόσμου, βασισμένη στις απόψεις του Αριστοτέλη, του Πτολεμαίου κ.ά. επικράτησε από τα αρχαία χρόνια μέχρι και το Μεσαίωνα και αποτέλεσε το βασικό πυλώνα της εξήγησης των αστρονομικών παρατηρήσεων. Η μεταστροφή στην ηλιοκεντρική θεωρία με κύριους εκφραστές της εποχής τον Κοπέρνικο, τον Γαλιλαίο, τον Κέπλερ και τον Νεύτωνα αποτέλεσε ένα καθοριστικό βήμα προς την κατανόηση της Φύσης.

Knowledge acquisition gain
  Γνώσεις: Οι μαθητές με την ολοκλήρωση του μαθήματος θα είναι σε θέση να: ▪ Περιγράφουν τα διάφορα κοσμολογικά μοντέλα ▪ Διακρίνουν τις διαφορές των κοσμολογικών μοντέλων ▪ Αναφέρουν ότι οι επιστημονικές θεωρίες αλλάζουν Ικανότητες: Οι μαθητές με την ολοκλήρωση του μαθήματος θα είναι σε θέση να: ▪ Υιοθετήσουν την άποψη ότι οι θεωρίες για τον κόσμο αλλάζουν ▪ Συμπεράνουν ότι η τεχνολογία συνεισφέρει στην αλλαγή των θεωριών ▪ Κατασκευάζουν και να χρησιμοποιούν ένα απλό τηλεσκόπιο Στάσεις: ▪ Οι μαθητές να είναι σε θέση να συνεργάζονται σε ομάδες ▪ Οι μαθητές να αποκτήσουν θετική στάση για την επιστήμη

Workforce description

To μάθημα αυτό αφορά όλες τις ειδικότητες οι οποίες μπορεί να εμπλέκονται στη διευρεύνηση του διαστήματος, όπως αστρονόμος, ιστορικός της επιστήμης, μηχανικός, βιολόγος κ.ά.

Group
  18-28
Duration
  90 min
Number of staff
  1
Education Level
12-15 years
15-18 years
Science Discipline
Astronomy
Setting
Classroom use
Supervision required
Teacher supervision required
Knowledge prerequisites
Intermediate
Operating system
Android
Cross platform / browser based
GNU/Linux
MacOS
Windows
Technical requirements
Internet connection during class required
You'll need to buy some materials
Printed materials required
Projector or large screen required
Installation effort
No installation required on typical computer
FIND SIMILAR Evaluate us!