ΜΑΘΗΜΑ 4: TO ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ ΚΑΙ Η ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ Creative Commons, Attribution + Noncommercial + ShareAlike (BY-NC-SA)
Verified
Authors: Research Paths
Astronomy
This content is provided in languages:

Το φαινόμενο του θερμοκηπίου είναι εξέχουσας σημασίας για τη δημιουργία και διατήρηση της ζωής στη Γη. Ο άνθρωπος με γνώμονα τη βελτίωση της καθημερινότητάς του διατάραξε την ισορροπία στη φύση με αποτέλεσμα το φαινόμενο του θερμοκηπίου να απειλεί τη διατήρηση της ζωής στον πλανήτη μας και να προκληθούν κατ’ επέκταση κλιματικές αλλαγές. Το φαινόμενο του θερμοκηπίου δεν είναι αποκλειστικό χαρακτηριστικό της Γης καθώς εμφανίζεται και σε άλλους πλανήτες του ηλιακού μας συστήματος

Knowledge acquisition gain
  Γνώσεις: Οι μαθητές με την ολοκλήρωση του μαθήματος θα είναι σε θέση να: • Αναφέρουν την επίδραση του αγροτικού θερμοκηπίου στη θερμοκρασία ▪ Αναφέρουν πως δημιουργείται το φαινόμενο του θερμοκηπίου στη Γη ▪ Διατυπώνουν το ορισμό της υπερθέρμανσης του πλανήτη ▪ Αναφέρουν τις συνέπειες (θετικές - αρνητικές) του φαινομένου του θερμοκηπίου και της υπερθέρμανσης του πλανήτη για τη Γη ▪ Αναφέρουν τα αέρια που είναι υπεύθυνα για το φαινόμενο του θερμοκηπίου ▪ Αναφέρουν τις επιστημονικές διαδικασίες για την απάντηση ερευνητικών ερωτημάτων ▪ Αναφέρουν ότι το φαινόμενο του θερμοκηπίου εμφανίζεται και σε άλλους πλανήτες, όπως Άρης, Αφροδίτη. Ικανότητες: Οι μαθητές με την ολοκλήρωση του μαθήματος θα είναι σε θέση να: ▪ Κάνουν απλές κατασκευές θερμοκηπίου ▪ Εξοικειώνονται με τις νέες τεχνολογίες πραγματοποιώντας πειραματικές διατάξεις αισθητήρων και σχετικό λογισμικό θερμοκηπίων Ερμηνεύουν διαγράμματα ▪ Επεξεργάζονται επιστημονικές πληροφορίες ▪ Κάνουν υπολογισμούς και ταξινομούν τα αποτελέσματα ▪ Εξάγουν συμπεράσματα από δεδομένα (εικόνες, πείραμα, κείμενα) Στάσεις: Οι μαθητές με την ολοκλήρωση του μαθήματος θα είναι σε θέση να: ▪ Ευαισθητοποιούνται για το φαινόμενο του θερμοκηπίου και την υπερθέρμανση του πλανήτη ▪ Συνεργάζονται σε ομάδες

workforce astronomy

Η αστρονομία είναι ένας από τη φύση του διαθεματικός επιστημονικός κλάδος στον οποίο απασχολείται ένα μεγάλο εύρος ειδικοτήτων. Εκτός από τις ειδικότητες του αστρονόμου και του αστροφυσικού υπάρχει ένα πλήθος εργασιακών θέσεων για τις οποίες ένα πτυχίο αστρονομίας μπορεί να αποδειχθεί πολύτιμο, όπως μετεωρολόγος - κλιματολόγος, χειριστής τηλεσκοπίου, αναλυτής δεδομένων, μηχανικός, γεωφυσικός, αναλυτής συστημάτων υπολογιστών, καθηγητής στη δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια εκπαίδευση. Δημοσιογράφος – επιστημονικός συντάκτης, σχεδιαστής επιστημονικών οργάνων και πολλά άλλα . Οι εργασιακές θέσεις για τους επιστήμονες και τους μηχανικούς αυξήθηκαν κατά 7% τα τελευταία πέντε χρόνια στην ΕΕ. Οι εργασιακές θέσεις για τους τεχνικούς κατά 2%. Συνολικά αντιστοιχούν στο 7% του συνόλου των εργασιακών θέσεων στην ΕΕ. Από το 2016, περίπου 15 εκατομμύρια Ευρωπαίοι πολίτες απασχολούνται σε εργασιακές θέσεις σχετικές με την επιστήμη και τη μηχανική. Εργάζονται σε μια σειρά από τομείς όπως η βιομηχανία, οι υπηρεσίες, αλλά και ο δημόσιος τομέας. Σύμφωνα με τις προβλέψεις οι εργασιακές θέσεις για τους επιστήμονες και τους μηχανικούς θα αυξηθούν κατά 13% ενώ οι αντίστοιχες εργασιακές θέσεις για τεχνικούς θα αυξηθούν κατά 2%.

Group
  18-28
Duration
  90 min
Number of staff
  1
Education Level
12-15 years
15-18 years
Science Discipline
Astronomy
Setting
Classroom use
Supervision required
Teacher supervision required
Knowledge prerequisites
Intermediate
Operating system
Android
Cross platform / browser based
GNU/Linux
MacOS
Windows
Technical requirements
Internet connection during class required
You'll need to buy some materials
Printed materials required
Projector or large screen required
Installation effort
Some effort required, you'll need to install some programs
FIND SIMILAR Evaluate us!