ΜΑΘΗΜΑ 2: ΤΟ ΗΛΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Creative Commons, Attribution + Noncommercial + ShareAlike (BY-NC-SA)
Verified
Authors: Researh Paths
Astronomy
This content is provided in languages:

Οι άνθρωποι ξεκίνησαν την παρατήρηση, καταγραφή και διάκριση των ουρανίων σωμάτων από τα αρχαία ήδη χρόνια. Με την πάροδο των ετών και την ανάπτυξη της τεχνολογίας κατασκευάστηκαν μεγάλης διακριτικής ικανότητας επίγεια και διαστημικά τηλεσκόπια για τη μελέτη του ηλιακού μας συστήματος και πραγματοποιήθηκαν πλήθος διαστημικών αποστολών για επιτόπου παρατηρήσεις. Στόχος των προσπαθειών αυτών είναι όχι μόνο η μελέτη των πλανητών του Ηλιακού Συστήματος αλλά και η αναζήτηση στοιχείων για την ύπαρξη κατάλληλων συνθηκών τώρα ή στο παρελθόν υποστήριξης ζωής σε άλλα πλανητικά περιβάλλοντα.

Knowledge acquisition gain
  Γνώσεις: Οι μαθητές με την ολοκλήρωση του μαθήματος θα είναι σε θέση να: ▪ Ταξινομούν τους πλανήτες του Ηλιακού Συστήματος ▪ Αναγνωρίζουν άλλα ουράνια αντικείμενα του Ηλιακού Συστήματος (δορυφόροι, κομήτες, αστεροειδείς) ▪ Αναφέρουν τις προϋποθέσεις εκείνες που ευνοούν την ύπαρξη ζωής Ικανότητες: Οι μαθητές με την ολοκλήρωση του μαθήματος θα είναι σε θέση να: ▪ Απεικονίζουν γεωμετρικά τους πλανήτες και να τους κατονομάζουν ▪ Διακρίνουν τις διαφορές μεταξύ πλανήτη-δορυφόρου-κομήτη-αστεροειδή Στάσεις: ▪ Οι μαθητές να είναι σε θέση να συνεργάζονται σε ομάδες ▪ Οι μαθητές να αποκτήσουν θετική στάση για την επιστήμη

workforce astronomy

Η αστρονομία είναι ένας από τη φύση του διαθεματικός επιστημονικός κλάδος στον οποίο απασχολείται ένα μεγάλο εύρος ειδικοτήτων. Εκτός από τις ειδικότητες του αστρονόμου και του αστροφυσικού υπάρχει ένα πλήθος εργασιακών θέσεων για τις οποίες ένα πτυχίο αστρονομίας μπορεί να αποδειχθεί πολύτιμο, όπως μετεωρολόγος - κλιματολόγος, χειριστής τηλεσκοπίου, αναλυτής δεδομένων, μηχανικός, γεωφυσικός, αναλυτής συστημάτων υπολογιστών, καθηγητής στη δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια εκπαίδευση. Δημοσιογράφος – επιστημονικός συντάκτης, σχεδιαστής επιστημονικών οργάνων και πολλά άλλα . Οι εργασιακές θέσεις για τους επιστήμονες και τους μηχανικούς αυξήθηκαν κατά 7% τα τελευταία πέντε χρόνια στην ΕΕ. Οι εργασιακές θέσεις για τους τεχνικούς κατά 2%. Συνολικά αντιστοιχούν στο 7% του συνόλου των εργασιακών θέσεων στην ΕΕ. Από το 2016, περίπου 15 εκατομμύρια Ευρωπαίοι πολίτες απασχολούνται σε εργασιακές θέσεις σχετικές με την επιστήμη και τη μηχανική. Εργάζονται σε μια σειρά από τομείς όπως η βιομηχανία, οι υπηρεσίες, αλλά και ο δημόσιος τομέας. Σύμφωνα με τις προβλέψεις οι εργασιακές θέσεις για τους επιστήμονες και τους μηχανικούς θα αυξηθούν κατά 13% ενώ οι αντίστοιχες εργασιακές θέσεις για τεχνικούς θα αυξηθούν κατά 2%.

Group
  18-28
Duration
  90 min
Number of staff
  1
Education Level
12-15 years
15-18 years
Science Discipline
Astronomy
Setting
Classroom use
Supervision required
Teacher supervision required
Knowledge prerequisites
Intermediate
Operating system
Android
Cross platform / browser based
GNU/Linux
MacOS
Windows
Technical requirements
Internet connection during class required
Printed materials required
Projector or large screen required
Installation effort
No installation required on typical computer
FIND SIMILAR Evaluate us!