Πλωτές Φωλιές Πτηνών: Έχετε Ακούσει Ποτέ για τις φωλιές πτηνών που επιπλέουν; Creative Commons, Attribution + Noncommercial + ShareAlike (BY-NC-SA)
Verified
Authors: 'Ιδρυμα Ευγενίδου
Engineering
This content is provided in languages:

Σε αυτήν την πρόκληση, οι μαθητές διερευνούν τη ναυτική μηχανική, καθώς σχεδιάζουν μια πλωτή πλατφόρμα για λίμνες ή ποτάμια, προκειμένου να προσελκύσουν υδρόβια πτηνά να φτιάξουν εκεί τις φωλιές τους που θα τους προσφέρουν προστασία από εποχικές πλημμύρες ή άλλους κινδύνους. Οι μαθητές μαθαίνουν να εφαρμόζουν τις επιστημονικές αρχές της ισορροπίας δυνάμεων και πιο συγκεκριμένα της άνωσης, της πυκνότητας, του βάρους και εξοικειώνονται με τη διαδικασία της επιστημονικής έρευνας.

Knowledge acquisition gain
  Δεξιότητες: Εισαγωγή στον κόσμο της διαδικασίας σχεδιασμού και στον τρόπο με τον οποίο οι μηχανικοί εργάζονται / ανάπτυξη των δεξιότητων επίλυσης προβλημάτων / πρακτική εφαρμογή της επιστήμης και των μαθηματικών στη μηχανική / ανάπτυξη κριτικής σκέψης / υποστήριξη ομαδικής εργασίας, κινήτρων, αντιμετώπισης προβλημάτων και μάθηση από την αποτυχία / κατανόηση των υλικών και τον ρόλο τους στην διαδικασία σχεδιασμού. Επιστημονικές αρχές/έννοιες που θα εξεταστούν: βύθιση, πλεύση, μάζα, όγκος, πυκνότητα, βάρος, ευστάθεια, ισορροπία δυνάμεων, άνωση

STEM σταδιοδρομίες και αγορά εργασίας

Υπάρχουν πολυάριθμα επιστημονικά, μηχανικά και τεχνολογικά στοιχεία τα οποία εμπλέκονται στην εξέλιξη των πραγματικών πλωτών σχεδιών, πλατφορμών και γενικά των κατασκευών του θαλάσσιου περιβάλλοντος.

Η θαλάσσια μηχανική ασχολείται με την κατασκευή φραγμάτων και ταμιευτήρων, με τη μελέτη, το σχεδιασμό και την υλοποίηση δομών, εξοπλισμών και κατασκευών που δεν λειτουργούν μόνο προς όφελος της ανθρώπινης ζωής αλλά και της ίδιας της ύπαρξης των θαλάσσιων μορφών ζωής. Ένας μηχανικός εφαρμόζει διάφορους τομείς της μηχανικής όπως μηχανολογία, ηλεκτρολογία, ηλεκτρονική, πληροφορική κ.α. προκειμένου να σχεδιάσει και να αναπτύξει συστήματα που εφαρμόζονται σε υδάτινα περιβάλλοντα (συστήματα πρόωσης υδάτινων συσκευών, ωκεανογραφική τεχνολογία, συστήματα αυτόματου ελέγχου θαλάσσιων οχημάτων).

Ένας μηχανικός αυτού του τύπου θα πρέπει να είναι επαρκώς καταρτισμένος πέραν του απαιτούμενου εκπαιδευτικού τομέα του καθώς και να διαθέτει δεξιότητες πέρα από το επιστημονικό του πεδίο, που θα τον βοηθήσουν να εκτελέσει την εργασία του επιτυχώς και να αποκτήσει φήμη αξιοπιστία και ζήτηση λόγω των ιδεών του. Η πρακτικότητα σε συνδυασμό με τη γνώση που προσφέρει η βιβλιογραφία, συνιστούν σήμερα πολύ σημαντικά στοιχεία που πρέπει να λαμβάνει υπόψη ένας Μηχανικός Θαλάσσης, αφού βοηθά τον κόσμο να εξελιχθεί σε σχέση με τη θαλάσσια κατασκευαστική ανάπτυξη.

Η θαλάσσια μηχανική αποτελεί έναν τομέα με ευρύ πεδίο ανάπτυξης και προόδου. Με το κατάλληλο σύνολο δεξιοτήτων, όπως ευστροφία, φαντασία, ικανότητα να συνεργάζεται ως μέλος μιας ομάδας και ειδίκευση στη χρήση υπολογιστών και των διαφόρων εφαρμογών και προγραμμάτων, ο μηχανικός αναμένεται να έχει μια επιτυχημένη ισορροπημένη επιστημονική και εργασιακή εξέλιξη. Ωστόσο, πρέπει να γίνει αντιληπτό ότι ο μηχανικός, πέρα από τα προαναφερόμενα χαρακτηριστικά, πρέπει να διαθέτει συνείδηση και υπευθυνότητα ως προς την ουσία και το βασικό προϊόν των κατασκευών και των σχεδιασμών του, που είναι ο σεβασμός του περιβάλλοντος συμβάλλοντας έτσι στη διατήρηση της ισορροπίας του οικοσυστήματος .