ΜΑΘΗΜΑ 3: O HΛΙΟΣ ΤΟ ΜΟΝΟ ΑΣΤΡΟ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ ΤΗ ΖΩΗ ΜΑΣ Creative Commons, Attribution + Noncommercial (BY-NC)
Verified
Authors: Research Paths
Astronomy
This content is provided in languages:

Ο Ήλιος είναι το μοναδικό αστέρι που επηρεάζει πραγματικά τη ζωή μας. Στην Αρχαιότητα λατρεύτηκε ως θεότητα. Η επιφάνεια του Ήλιου δεν είναι στερεή αλλά μεταβάλλεται διαρκώς. Το φως του Ήλιου αποτελείται από χρώματα τα οποία και μπορούμε να δούμε χρησιμοποιώντας ειδικές διατάξεις. Η ενέργεια του Ηλίου ζεσταίνει και φωτίζει τη Γη και τους άλλους πλανήτες. Προέρχεται από πυρηνικές αντιδράσεις στον πυρήνα του Ηλίου. Η ενέργεια παράγεται με μετατροπή ύλης σε ενέργεια με βάση τη διάσημη σχέση Ε=Μc2.

Knowledge acquisition gain
  Γνώσεις: Οι μαθητές με την ολοκλήρωση του μαθήματος θα είναι σε θέση να: ▪ αναφέρουν ότι ο Ήλιος λατρεύτηκε ως θεότητα ▪ διαπιστώσουν ότι ο Ήλιος δεν έχει στερεή επιφάνεια ▪ αναφέρουν τα χρώματα που συνθέτουν το ηλιακό φως Ικανότητες: Οι μαθητές με την ολοκλήρωση του μαθήματος θα είναι σε θέση να: ▪ κατασκευάζουν απλές διατάξεις για την ανάλυση του φωτός ▪ να παρουσιάζουν τα αποτελέσματα των δραστηριοτήτων τους Στάσεις: ▪ Οι μαθητές να είναι σε θέση να συνεργάζονται σε ομάδες ▪ Οι μαθητές να αποκτήσουν θετική στάση για την επιστήμη

workforce astronomy

Η αστρονομία είναι ένας από τη φύση του διαθεματικός επιστημονικός κλάδος στον οποίο απασχολείται ένα μεγάλο εύρος ειδικοτήτων. Εκτός από τις ειδικότητες του αστρονόμου και του αστροφυσικού υπάρχει ένα πλήθος εργασιακών θέσεων για τις οποίες ένα πτυχίο αστρονομίας μπορεί να αποδειχθεί πολύτιμο, όπως μετεωρολόγος - κλιματολόγος, χειριστής τηλεσκοπίου, αναλυτής δεδομένων, μηχανικός, γεωφυσικός, αναλυτής συστημάτων υπολογιστών, καθηγητής στη δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια εκπαίδευση. Δημοσιογράφος – επιστημονικός συντάκτης, σχεδιαστής επιστημονικών οργάνων και πολλά άλλα . Οι εργασιακές θέσεις για τους επιστήμονες και τους μηχανικούς αυξήθηκαν κατά 7% τα τελευταία πέντε χρόνια στην ΕΕ. Οι εργασιακές θέσεις για τους τεχνικούς κατά 2%. Συνολικά αντιστοιχούν στο 7% του συνόλου των εργασιακών θέσεων στην ΕΕ. Από το 2016, περίπου 15 εκατομμύρια Ευρωπαίοι πολίτες απασχολούνται σε εργασιακές θέσεις σχετικές με την επιστήμη και τη μηχανική. Εργάζονται σε μια σειρά από τομείς όπως η βιομηχανία, οι υπηρεσίες, αλλά και ο δημόσιος τομέας. Σύμφωνα με τις προβλέψεις οι εργασιακές θέσεις για τους επιστήμονες και τους μηχανικούς θα αυξηθούν κατά 13% ενώ οι αντίστοιχες εργασιακές θέσεις για τεχνικούς θα αυξηθούν κατά 2%.

Group
  18-28
Duration
  90 min
Number of staff
  1
Education Level
12-15 years
15-18 years
Science Discipline
Physics
Engineering
Astronomy
Setting
Classroom use
Supervision required
Teacher supervision required
Knowledge prerequisites
Intermediate
Operating system
Android
Cross platform / browser based
GNU/Linux
MacOS
Windows
Technical requirements
Internet connection during class required
You'll need to buy some materials
Printed materials required
Projector or large screen required
Installation effort
No installation required on typical computer
FIND SIMILAR Evaluate us!