ΜΑΘΗΜΑ 6: ΤΕΧΝΗΤΟΙ ΔΟΡΥΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ Ι Creative Commons, Attribution + Noncommercial + ShareAlike (BY-NC-SA)
Verified
Authors: RESEARCH PATHS
Astronomy
This content is provided in languages:

H πρόοδος της επιστήμης και της τεχνολογίας συνέβαλε σημαντικά στην αποστολή τεχνητών δορυφόρων σε τροχιά γύρω από τη Γη. Η αξιοποίηση των δορυφόρων είναι τόσο εκτεταμένη ώστε αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι του σύγχρονου πολιτισμού. Η τοποθέτηση ενός δορυφόρου σε τροχιά προϋποθέτει συνήθως μεταφορά του με πύραυλο από το έδαφος, μια πολύπλοκη διαδικασία όπου συνεισφέρουν πολλά και διαφορετικά επαγγέλματα

Knowledge acquisition gain
  Α) ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Γνώσεις: Οι μαθητές με την ολοκλήρωση του μαθήματος θα είναι σε θέση να: ▪ περιγράφουν τη διαδικασία από τη στιγμή που εκτοξεύεται ένας δορυφόρος μέχρι τη στιγμή που τίθεται σε τροχιά ▪ αναγνωρίζουν τη χρησιμότητα των γεωστατικών δορυφόρων Ικανότητες: Οι μαθητές με την ολοκλήρωση του μαθήματος θα είναι σε θέση να: ▪ κατασκευάζουν μια απλή διάταξη με υλικά καθημερινής χρήσης (σωληνάριο - νερό - αναβράζον δισκίο) για την προσομοίωση του πυραύλου που μεταφέρει το δορυφόρο στην επιθυμητή τροχιά στο διάστημα1. ▪ περιγράφουν την αρχή λειτουργίας της δορυφορικής τηλεόρασης Στάσεις: ▪ Οι μαθητές να είναι σε θέση να συνεργάζονται σε ομάδες ▪ Οι μαθητές να αποκτήσουν θετική στάση για την επιστήμη

workforce astronomy

Η αστρονομία είναι ένας από τη φύση του διαθεματικός επιστημονικός κλάδος στον οποίο απασχολείται ένα μεγάλο εύρος ειδικοτήτων. Εκτός από τις ειδικότητες του αστρονόμου και του αστροφυσικού υπάρχει ένα πλήθος εργασιακών θέσεων για τις οποίες ένα πτυχίο αστρονομίας μπορεί να αποδειχθεί πολύτιμο, όπως μετεωρολόγος - κλιματολόγος, χειριστής τηλεσκοπίου, αναλυτής δεδομένων, μηχανικός, γεωφυσικός, αναλυτής συστημάτων υπολογιστών, καθηγητής στη δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια εκπαίδευση. Δημοσιογράφος – επιστημονικός συντάκτης, σχεδιαστής επιστημονικών οργάνων και πολλά άλλα . Οι εργασιακές θέσεις για τους επιστήμονες και τους μηχανικούς αυξήθηκαν κατά 7% τα τελευταία πέντε χρόνια στην ΕΕ. Οι εργασιακές θέσεις για τους τεχνικούς κατά 2%. Συνολικά αντιστοιχούν στο 7% του συνόλου των εργασιακών θέσεων στην ΕΕ. Από το 2016, περίπου 15 εκατομμύρια Ευρωπαίοι πολίτες απασχολούνται σε εργασιακές θέσεις σχετικές με την επιστήμη και τη μηχανική. Εργάζονται σε μια σειρά από τομείς όπως η βιομηχανία, οι υπηρεσίες, αλλά και ο δημόσιος τομέας. Σύμφωνα με τις προβλέψεις οι εργασιακές θέσεις για τους επιστήμονες και τους μηχανικούς θα αυξηθούν κατά 13% ενώ οι αντίστοιχες εργασιακές θέσεις για τεχνικούς θα αυξηθούν κατά 2%.

Group
  18-28
Duration
  90 min
Number of staff
  1
Education Level
12-15 years
15-18 years
Science Discipline
Physics
Astronomy
Chemistry
Setting
Classroom use
Supervision required
Teacher supervision required
Knowledge prerequisites
Intermediate
Operating system
Android
Cross platform / browser based
GNU/Linux
MacOS
Windows
Technical requirements
Internet connection during class required
You'll need to buy some materials
Printed materials required
Projector or large screen required
Installation effort
No installation required on typical computer
FIND SIMILAR Evaluate us!