ΜΑΘΗΜΑ 10: Η ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ Creative Commons, Attribution + Noncommercial + ShareAlike (BY-NC-SA)
Verified
Authors: Research Paths
Astronomy
This content is provided in languages:

Οι μαθητές μέσω εφαρμογής της διερευνητικής μεθόδου μαθαίνουν να κάνουν πραγματικές μετρήσεις να κάνουν γραφικές παραστάσεις και να καταλήγουν σε συμπεράσματα. Επίσης μαθαίνουν να χειρίζονται το σύστημα Drone arduino sensors για να πάρουν πραγματικά δεδομένα και μετρήσεις.

Knowledge acquisition gain
  Γνώσεις: Οι μαθητές μετά την ολοκλήρωση του μαθήματος θα είναι σε θέση να: αναφέρουν τη δομή και λειτουργία του συστήματος Drone - arduino - sensors" αναφέρουν ή αναγνωρίζουν τα διαφορετικά στάδια της επιστημονικής μεθόδου Δεξιότητες: Οι μαθητές μετά την ολοκλήρωση του μαθήματος θα είναι σε θέση να: Χειρίζονται το σύστημα - "Drone - arduino sensors " για να πάρουν δεδομένα, ύψους, πίεσης , θερμοκρασίας Κάνουν γραφικές παραστάσεις Καταλήγουν σε συμπεράσματα (γενικεύσεις, πιθανώς και νόμους) από διαφορετικά είδη δεδομένων Εφαρμόζουν τα συμπεράσματα για να κάνουν συλλογισμούς και να εξηγούν ή να προβλέπουν φαινόμενα Εφαρμόζουν τη διερευνητική μέθοδο Στάσεις: Οι μαθητές να είναι σε θέση να συνεργάζονται σε ομάδες Οι μαθητές να αποκτήσουν θετική στάση για την επιστήμη

workforce astronomy

Η αστρονομία είναι ένας από τη φύση του διαθεματικός επιστημονικός κλάδος στον οποίο απασχολείται ένα μεγάλο εύρος ειδικοτήτων. Εκτός από τις ειδικότητες του αστρονόμου και του αστροφυσικού υπάρχει ένα πλήθος εργασιακών θέσεων για τις οποίες ένα πτυχίο αστρονομίας μπορεί να αποδειχθεί πολύτιμο, όπως μετεωρολόγος - κλιματολόγος, χειριστής τηλεσκοπίου, αναλυτής δεδομένων, μηχανικός, γεωφυσικός, αναλυτής συστημάτων υπολογιστών, καθηγητής στη δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια εκπαίδευση. Δημοσιογράφος – επιστημονικός συντάκτης, σχεδιαστής επιστημονικών οργάνων και πολλά άλλα . Οι εργασιακές θέσεις για τους επιστήμονες και τους μηχανικούς αυξήθηκαν κατά 7% τα τελευταία πέντε χρόνια στην ΕΕ. Οι εργασιακές θέσεις για τους τεχνικούς κατά 2%. Συνολικά αντιστοιχούν στο 7% του συνόλου των εργασιακών θέσεων στην ΕΕ. Από το 2016, περίπου 15 εκατομμύρια Ευρωπαίοι πολίτες απασχολούνται σε εργασιακές θέσεις σχετικές με την επιστήμη και τη μηχανική. Εργάζονται σε μια σειρά από τομείς όπως η βιομηχανία, οι υπηρεσίες, αλλά και ο δημόσιος τομέας. Σύμφωνα με τις προβλέψεις οι εργασιακές θέσεις για τους επιστήμονες και τους μηχανικούς θα αυξηθούν κατά 13% ενώ οι αντίστοιχες εργασιακές θέσεις για τεχνικούς θα αυξηθούν κατά 2%.

Group
  18-28
Duration
  90 min
Number of staff
  1
Education Level
12-15 years
15-18 years
Science Discipline
Physics
Mathematics
Engineering
Astronomy
Setting
Classroom use
Outdoors
Supervision required
Teacher supervision required
Knowledge prerequisites
Intermediate
Operating system
Android
Cross platform / browser based
GNU/Linux
MacOS
Windows
Technical requirements
Internet connection during class required
You'll need to buy some materials
Printed materials required
Projector or large screen required
Installation effort
No installation required on typical computer
FIND SIMILAR Evaluate us!