Course Example 1 mathematics

Course Example 1 mathematics

A course created just to demonstrate how this functionality works

Created at Sept. 18, 2018, 10:27 a.m.

Last modified at Sept. 20, 2018, 8:37 a.m.

Goniometrie

Za jak dlouho našetřím na nový smartphone? Jak funguje šifra zabezpečující moje heslo na Facebooku? Jak rychle musím jet, abych byl v cíli do půl hodiny? Kolik čaje uvařit pro 13 lidí a kolik tam dát cukru? Běžné otázky. Na jejich zodpovězení je nutné větší či menší zapojení matematiky a jejích nástrojů. Jakmile matematické nástroje zvládneme, dokážeme je využít ve všech oborech lidské činnosti: od plánování volného času a osobních financí, přes stavařské činnosti a medicínu až po raketové inženýrství. Matematické kvízy a hry, které naleznete v této sekci, poslouží k neotřelému procvičení matematiky a zdokonalení matematických dovedností. Jsou určeny jak pro studenty k domácímu procvičení, tak pro pedagogy, kteří chtějí vnést do výuky radost, soutěživost a originalitu. Interaktivní hry Jeopardy a Trojúhelník jsou určeny pro dva hráče nebo dva týmy hráčů, hry Veselý obrázek a Párovací hry pro jednoho hráče. Hry jsou ve formátu PDF. K dosažení plné interaktivity v PDF, je nutné použití programu Adobe Reader (volně stažitelný).

Triangle trigonometry

How long would it take to spend money for new smartphone? Is my Facebook password secure? How does the password protection work? How fast do I have to go to reach the final destination within half an hour? How much tea should I cook for 13 people and how much sugar put in it? Common questions. To answer these questions, mathematics and its tools need to be involved to some degree. When we master mathematical tools, we can use them in all areas of human activity: from planning a daily schedule and finance management, through construction activities and medicine to aircraft engineering. The math quizzes and games in this section can be used to enhance mathematical competencies of students in secondary schools and in the latter years of primary school education. In these materials you obtain new, interesting and unconventional interactive mathematical exercises Interactive games Jeopardy and Triangle are intended for two players or two teams. Funny Picture and Puzzle Games are intended for one player. The games are distributed as a PDF file and can be opened on a broad variety of platforms. To reach the full interactivity in PDF, the Adobe Reader must be used as a PDF browser.

Trigonometry

How long would it take to spend money for new smartphone? Is my Facebook password secure? How does the password protection work? How fast do I have to go to reach the final destination within half an hour? How much tea should I cook for 13 people and how much sugar put in it? Common questions. To answer these questions, mathematics and its tools need to be involved to some degree. When we master mathematical tools, we can use them in all areas of human activity: from planning a daily schedule and finance management, through construction activities and medicine to aircraft engineering. The math quizzes and games in this section can be used to enhance mathematical competencies of students in secondary schools and in the latter years of primary school education. In these materials you obtain new, interesting and unconventional interactive mathematical exercises Interactive games Jeopardy and Triangle are intended for two players or two teams. Funny Picture and Puzzle Games are intended for one player. The games are distributed as a PDF file and can be opened on a broad variety of platforms. To reach the full interactivity in PDF, the Adobe Reader must be used as a PDF browser.